Disclaimer Foto Peet

Op onze website wordt uiterste zorg besteed aan een zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbod van informatie. Onjuistheden kunnen wij echter niet altijd voorkomen. De site is voortdurend in ontwikkeling. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend en wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie. Alle foto’s Copyright © Foto Peet, Helmond. Gebruik van de foto’s zonder toestemming is niet toegestaan

This website has been compiled with the utmost care. It is for informational purposes only, and no rights can be derived from its contents.

Auteursrecht op Foto’s – 10 Geboden.
1. Respecteer het auteursrecht op foto’s.
2. Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als je een foto wilt gebruiken.
3. Vertrouw niet op de mededeling van anderen.Alleen de fotograaf kan toestemming geven voor gebruik van een foto.
4. Maak altijd duidelijke afspraken over het gebruik en de vergoeding.
5. Gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden.
6. Probeer altijd de maker van een foto te achterhalen. Gebruik een foto niet als je niet weet wie de maker is.
7. Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij een foto.
8. Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming van de fotograaf.
9. Let op de rechten die anderen op de foto kunnen hebben. Vraag ook hen toestemming voor gebruik.
10. Geef de fotograaf altijd een bewijsexemplaar van de publicatie.